Disclaimer

Disclaimer BIHUI Nederland | PH Totaal B.V.

Besloten Vennootschap (Kamer van Koophandel: 69095132), hierna te noemen BIHUI Nederland, verleent u hierbij toegang tot www.bihui-tools.nl en nodigt u uit het aanbod te bekijken en eventueel te bestellen.

BIHUI Nederland behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

BIHUI Nederland spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BIHUI Nederland. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan BIHUI Nederland nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendommen betreffende deze producten liggen bij BIHUI Nederland. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BIHUI Nederland, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

BIHUI Nederland is gerechtigd deze disclaimer te wijzigen of aan te vullen.